CSR PROGRAMME
Wish Fulfillment- Wish stories
Durai HarishDurai Harish      KeshavKeshav      Medha Devi GopeeMedha Devi Gopee      MithranMithran      MounishaMounisha      SureshSuresh      T DeviT Devi      Vignesh KumarVignesh Kumar

Make A Wish- Chennai Division- Wish Stories

ElavarasiElavarasi       HoshikaHoshika      Malar Vizhi SriMalar Vizhi Sri       PrashanthPrashanth       Umesh Anjan KumarUmesh Anjan Kumar       YuvrajYuvraj       DasthayammaDasthayamma


Make A Wish- Chennai Division- Wish fulfillment Stories

Arokiya DassArokiya Dass       Bharath PBharath P       Dishoja.pdfDishoja       Karunakaran PKarunakaran P       Little babyLittle baby       M JanathananM Janathanan       Mohan RajMohan Raj       VanajaVanaja     


To Go Wish- Darshan at Shirdi Sai Baba Temple

Manimala T.pdfManimala T